Zdielať na Facebook Zdielať na Twitter Zdielať na Google+

NEHNUTEĽNOSTI

 

Poradíme Vám pri uzatvorení:

 • dohody o vysporiadaní BSM,
 • zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy,
 • kúpnej zmluvy,
 • návrhu na vklad,
 • darovacej zmluvy,
 • nájomnej zmluvy,
 • zmluvy o dielo,
 • sprostredkovateľskej zmluvy,
 • mandátnej zmluvy,
 • zmluvy o zriadení vecného bremena,
 • zmluvy o zriadení záložného práva,
 • dohody o urovnaní,
 • dohody o vzájomnom započítaní,
 • dohody o odstúpení,
 • dohody o vypovedaní zmluvy,
 • dodatku ku zmluve,
 • Posudky trhovej hodnoty.

WCC Racing žiaci

WCC Racing kadeti

WCC Racing juniori

WCC Racing muži

WCC Racing žiačky

WCC Racing juniorky

WCC Racing ženyCopyright (c) 2002 - 2014 EK Royal Estate | www.dobre-byvanie.sk | kollarik@dobre-byvanie.sk | All rights reserved.